Eljouren finns till för att snabbt kunna hjälpa dig med akuta elproblem. Det är lätt att tro att eljour i stockholm endast ska kontaktas under exempelvis kvällstid och helger, men en eljour finns tillgänglig dygnet runt. Du kontaktar dem när du har ett elfel som behöver fixas omedelbart.

Eljouren är snabbt på plats
Om du kontaktar en vanlig elektriker är det inte alls ovanligt att de meddelar dig att de kan komma först om några dagar. När det gäller vissa elfel är det såklart inga problem att vänta i några dagar, och ur ett ekonomiskt perspektiv bör du göra det om du har möjligheten.

Men när det gäller andra elfel är det mer akut och behöver lösas omeElektriker - Eldelbart och det är här eljouren kommer in i bilden. Oavsett tid på dygnet kan du få hjälp av en eljour inom cirka en timme. Du kan alltså kontakta dem även dagtid om du inte kan få hjälp av en vanlig elektriker inom en rimlig tid.

Vilka elfel är akut?
Vanliga elfel som kan uppstå och som akut behöver fixas är:

• Strömlös fastighet.
• Kortslutning.
Elavbrott för kylskåp och frys.
• Värmesystem som plötsligt lägger av.
• Jordfel.
Det här är alltså sådant som du kan kontakta en eljour för. Något som är bra att tänka på är att även om du skulle klara dig utan el i fastigheten till morgondagen när en vanlig elektriker har möjlighet att komma ut till dig kan det vara bra att kontakta eljouren ur säkerhetssynpunkt.

Det här gäller speciellt om din fastighet helt plötsligt blir strömlös och är det enda huset på gatan som inte har el. Eller om en kortslutning plötsligt skulle uppstå. Det finns nämligen en risk att det uppstått något större fel, som du inte kan se. Som exempelvis en brand i elsystemet som finns inne i husets väggar. Det här blir därför en säkerhetsrisk och om det inte undersöks finns det risk att branden utvecklar sig. Du bör också kontakta en eljour om du känner att det börjar lukta bränt från ett eluttag.

Om du känner dig osäker kan du alltid ringa en eljour och berätta för dem om läget. De kommer då kunna rådgiva dig till om de tycker det är nödvändigt för dem att åka ut, eller om du kan avvakta.

Vad kostar det att kontakta en eljour?
Priset på vad det kostar när en eljour kommer ut till dig varierar mycket. Det beror dels på vilken veckodag det är och vilken tid på dygnet det är. Kvällar, helger och storhelger är vanligtvis dyrare. Men eftersom eljouren alltid är privata företag som sätter sina egna priser beror det också på var i landet du bor samt vilket företag det är du kontaktar. Det kan finnas möjlighet att få ersättning från din hemförsäkring.